Home Tags Thailand Stories

Tag: Thailand Stories

บ่อน้ำแร่แช่ออนเซ็น ณ สะเมิง จ. เชียงใหม่ ออนเซ็นกึ่งล้านนากลางธรรมชาติที่อำเภอสะเมิง

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแส 'ญี่ปุ่นฟีเวอร์' กำลังมาแรงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้สังเกตได้จากธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ๆภายในประเทศเอง ที่รับเอาวัฒนธรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้ให้เข้ากันกับวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆดังเช่นออนเซ็น หรือบ่อแช่น้ำร้อนเล็กๆแห่งหนึ่ง ในตัวอำเภอสะเมิง อำเภอเส้นทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ณ 'คุ้มสะเมิง' (Samoengcenter) รีสอร์ทเปิดใจกลางอำเภอสะเมิงที่ปรับเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย สร้างทริปความผ่อนคลายได้ง่ายๆไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น และซึมซับบรรยากาศธรรมชาติง่ายๆในราคาถูกสบายกระเป๋า!

บทความยอดนิยม