Japan

Home Japan

บทความ Opinion: Tokyo Sonata (2008) เสียงที่ไม่ได้ยิน คือเสียงที่ไม่ได้รับรู้…ภาพยนตร์สะท้อนสังคมจากญี่ปุ่นเรื่องเยี่ยม

'Tokyo Sonata' ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสถาบันครอบครัวและสังคม ที่ออกฉายเมื่อปี 2008ใช้ชื่อภาษาไทยที่แสนสลวยว่า 'ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ' ซึ่งแทงลึกถึงเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมาและเมื่อผ่านมา 10 ปี ดูเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะยิ่งทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาในครอบครัวรวมไปถึงสังคมเมืองใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าเนื้อเรื่องจะพูดถึงปัญหาในสังคมญี่ปุ่นเองก็ตามแต่สำหรับปัญหาสถาบันครอบครัวแล้ว ถือเป็นปัญหาระดับสากลโลก ที่เราต่างพบเจอกันได้เช่นกันเมื่อปัญหาสำคัญของผู้คนในยุคนี้คือการ 'ไม่ฟัง' 'ไม่ได้ยิน' 'ไม่ได้รับรู้' เฉนกเช่นนั้น

บทความยอดนิยม