History

Home History Page 7

ประวัติภาพถ่ายตำรวจยิงจ่อหัวเชลยเวียดกง อันโด่งดังของโลกเมื่อปี 1969

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นความจริง...แต่ภาพถ่ายอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดครับและนี่ก็คือหนึ่งในภาพถ่ายที่โด่งดังภาพหนึ่งของโลก ที่เล่าเรื่องเพียงด้านเดียวเท่านั้นเมื่อกระบอกปืนได้ตัดสินชีวิตของคนหนึ่งคน และทิ้งให้อีกคนถูกสังคมโลกตัดสิน...

บทความยอดนิยม