Home Culture

ภาพค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญา ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในบังกลาเทศ

1271
 
ปัญหาผู้อพยพพลัดถิ่นมีจำนวนไม่น้อยทั่วโลก และ ที่เป็นประเด็นในสังคมมากที่สุด
ในช่วงปีที่ผ่านมา ก็คือปัญหาการอพยพพลัดถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม
ในทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ‘ชาวโรฮิงญา’ (Rohingya)
ที่กำลังเจอกับปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในขณะนี้
ทำให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพลี้ภัยออกจากพม่า และเข้าไปขอรับความช่วยเหลือ
จากหลายประเทศ โดยเฉพาะ ‘บังกลาเทศ’ ประเทศที่เปิดรับผู้อพยพชาวโรฮิงญามากที่สุด
ถึง 7 แสนคน ในปี 2017 จนปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาอพยพมากกว่า 1.1 ล้านคนในค่ายผู้ลี้ภัย
 
 
สำหรับบังกลาเทศเอง ได้รับเงินสนับสนุนช่องทางหลักจาก UNHCR
หรือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำหรับด้านเงินทุนและปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต
ทำให้สามารถจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยรองรับผู้พลัดถิ่นได้ โดยเฉพาะค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่
อย่าง ‘กูตูปาลอง’ (Kutupalong Refugee Camp) ที่มีผู้อาศัยชั่วคราวอยู่ถึง 570,000
และกำลังขยายออกไปเรื่อยๆ ทำให้ปัจจุบันค่ายผู้ลี้ภัยกูตูปาลอง กลายเป็นค่ายลี้ภัย
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้ว
ทาง Aboutfriday จึงขอใช้โอกาสนี้นำเสนอภาพถ่ายจากค่ายผู้ลี้ภัย
ที่แสดงภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาในค่ายลี้ภัย เพื่อเปิดมุมมองต่างๆ
ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ เช่นความเป็นอยู่ ความลำบากในการใช้ชีวิตเป็นต้น
*บทความนี้ไม่ได้เขียนเพื่อนำเสนอเนื้อหาสำหรับข้อโต้เถียงเกี่ยวกับการเมือง
 

เขียน และเรียบเรียงโดย: www.aboutfriday.com
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก: https://en.wikipedia.org/https://en.wikipedia.org/
ขอบคุณภาพประกอบจาก: https://www.unhcr.org/https://www.flickr.com/https://si.wsj.net/
DFID - UK Department for International Development