Home Culture

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 113 ของประเทศที่สงบที่สุดในโลกปี 2018

323
Global Peace Index (GPI) หน่วยงานดัชนีสันติภาพโลก ที่จัดอันดับวัดค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ
เพื่อดูว่าประเทศไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ในการเป็นประเทศที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตมากที่สุด 
โดยวัดจากดัชนีต่างๆเพื่อค้นหาประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก
ภายใต้ความเป็นอยู่ของประชาชนในสิ่งแวดล้อมทางสังคม แน่นอนว่าเพื่อนๆคงสงสัยแล้วว่า
ประเทศไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่กัน!
 
อย่างที่ได้มีโอกาสเขียนคอลัมน์ให้เพื่อนๆได้ทราบเกี่ยวกับ Top 10 อันดับของประเทศต่างๆ
ที่มีความสงบสุขที่สุด และอันตรายที่สุดไว้ซึ่งสามารถอ่านได้ที่นี่:

 
สำหรับประเทศไทยนั้นจากการจัดอันดับในปี 2018 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113
ขึ้นมา 7 อันดับจากปี 2017 ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 120 
ของประเทศที่มีดัชนีความสงบสุขที่สุดในโลก จากประเทศทางการทั้งหมด 163 ประเทศ
และอันดับที่ดีที่สุดของไทยคืออันดับที่ 107 ในปี 2011
 

 
โดยการประเมินของ Global Peace Index (GPI) จะใช้การตรวจสอบจากตัวบ่งชี้ต่างๆ
จำนวน 22 แบบจากการประเมินค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม และนำคะแนนมาเฉลี่ยกัน
ซึ่งรวมทั้งความขัดแย้งภายในประเทศ หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ความปลอดภัยในสังคม, ความมั่นคงในชีวิต, ปัญหาอาชญกรรม, การก่อการร้าย
และการประท้วงต่างๆ รวมไปถึงความสามัคคีหรือความไม่ลงรอยภายในประเทศด้วย
 
 
ซึ่งตัวบ่งชี้ต่างๆเพื่อใช้วัดค่าเฉลี่ยของการจัดอันดับมีดังต่อไปนี้…
1. จำนวนความขัดแย้งจากภายในและภายนอกประเทศ
2. จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง (ข้อมูลภายนอก)
3. จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง (ข้อมูลภายใน)
4. ระดับของความขัดแย้ง
5. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ระดับความผิดอาญาในสังคม
7. จำนวนผู้ลี้ภัย และจำนวนผู้ลี้ภัยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากร
8. เสถียรภาพทางการเมือง

9. อัตราการก่อการร้าย
10. ความกลัวที่เกิดจากการเมือง
11. จำนวนคดีฆาตกรรม ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
12. ระดับของอาชญากรรมรุนแรง
13. ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในการประท้วงต่างๆ
14. จำนวนผู้ต้องหาที่ถูกจองจำ ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
15. จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อประชากร 100,000 คน
16. ค่าใช้จ่ายทางการทหารคิดเป็นค่าเฉลี่ยนจาก GDP
17. จำนวนบุคลการที่มีอาวุธในครอบครอง
18. ปริมาณการถ่ายโอนอาวุธในรูปแบบการนำเข้า ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
19. ปริมาณการถ่ายโอนอาวุธในรูปแบบการจำหน่าย ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
20. การมีส่วนร่วมทางการเงินในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
21. ความสามารถในการถือครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธหนัก
22. ความสะดวกในการเข้าถึงอาวุธขนาดเล็กถือว่าในปี 2018

 
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีดัชนีค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากปี 2017 แน่นอนว่าจากสายตาของคนไทย
เองจากการใช้ชีวิต อาจจะมองได้ในอีกแง่หนึ่ง กระนั้นก็ตามยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเอง
ยังต้องพัฒนาอีกมากมายเลยทีเดียว ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อที่จะช่วยยกระดับสังคมให้ดียิ่งขึ้น
จนเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขและสงบสุขมากขึ้นเรื่อยๆ
แน่นอนว่าในส่วนนี้ประชาชนทุกคนคือส่วนสำคัญในการพัฒนานั่นเองครับ
เรียบเรียงโดย : aboutfriday.com
ขอบคุณข้อมูลจาก : Institute for Economics and Peace (IEP)Global Peace Index (GPI)
ขอบคุณภาพประกอบจาก: https://www.asiarents.com/http://www.nationmultimedia.com/