Home Lifestyle Economy

Too Big to Fail – ใหญ่เกินกว่าจะล้ม…เมื่อ 5 ธนาคารของไทยใหญ่กว่า GDP ของประเทศ

3895
Too big to fail คืออะไร? ”Too big to fail” หรือ ”ใหญ่เกินกว่าจะล้ม” คือคำที่มักใช้กล่าวถึง

สถาบันการเงินรายใหญ่ต่างๆ ทั้งธนาคารพาณิชย์ (Bank), วาณิชธนกิจ (Investment banking),
สินเชื่อ ธุรกิจประกันชีวิต-ประกันภัย (Insurance), ที่มีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ
ที่เติบโตจนมูลค่าสินทรัพย์ของสถาบันการเงินเหล่านี้ มีมากมายเกินกว่าที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ
จะรองรับความเสี่ยงไหว ในกรณีที่หากสถาบันการเงินเหล่านี้บริหารผิดพลาด (ขาดทุนหรือเป็นหนี้หนัก)
และก่อวิกฤติทางการเงินที่อาจจะนำไปสู่การล้มละลาย และสร้างความเสียหายเป็นลูกโซ่
ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เนื่องจากธุรกิจกว่า 90% มักขึ้นกับสถาบันการเงินเหล่านี้

 
 
และเนื่องจากการต้องปรับตัวครั้งใหญ่ของธนาคารใหญ่ในประเทศไทย
ที่ก้าวเข้าสู่ยุค ‘สังคมไร้เงินสด’ ทำให้มีการยกเลิก การเก็บค่าบริการค่าธรรมเนียม
การทำธุรกรรม ทุกชนิดแทบจะทันที ทั้งนี้เพื่อรั้งผู้ใช้บริการของธนาคารเอง
เพราะฐานข้อมูลผู้ใช้บริการคือสิ่งสำคัญที่สุด หากระบบการใช้จ่ายต่างๆต้องพึ่งพา
การให้บริการของธนาคารในอนาคต ทำให้ธนาคารต้องรักษาฐานลูกค้าของธนาคาร
ไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ
 
แน่นอนว่าด้วยระบบทุนนิยม (Capitalism)สถานบันการเงินนั้นมีความสำคัญ
อย่างที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และในประเทศไทยนั้นมีธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่อยู่ถึง 5 ธนาคารด้วยกัน
ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันถึง 70% นอกนั้นอีกเพียง 30% เป็นของธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
และทรัพย์สินของสถานบันการเงินเหล่านี้ มีมูลค่าสูงกว่าค่า GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ)
ทำให้ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องออกกำกับดูแลความเสี่ยงเป็นพิเศษ
แก่ 5 ธนาคารหลักของประเทศ ได้แก่ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL),
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
เพราะมีความสำคัญอย่างมากในเชิงระบบ และมีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ
จึงจะปล่อยให้เกิดการบริหารผิดพลาดไม่ได้ เพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อวิกฤติทางการเงิน
ดังนั้นการกำกับดูแลก็เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ สามารถดำเนินกิจการต่อได้อย่างมั่นคง
อีกทั้ง 5 ธนาคารยักษ์ใหญ่นั้น ยังมีการบริหารงานที่แข็งแกร่ง ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้ง 5 นั้น จะสามารถดำเนินกิจการและเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
 
 
และทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการอธิบายในแง่ที่ว่า…ธนาคารพาณิชย์อย่างธนาคารกรุงไทย,
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นั้นอาจจะสามารถคงกิจการต่อไปได้แทบจะตลอดกาล…
หากสามารถบริหารได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
และยิ่งด้วยในการที่ทั่วโลกพร้อมจะปรับตัวเข้ากับสังคมไร้เงินสด…
อาจจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ และวาณิชธนกิจ ที่ให้บริการในด้านธุรกรรมการเงิน
แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งเดียวกัน กับสังคมและระบบเศรษฐกิจเลยก็ได้
บทความและเรียบเรียงโดย: https://www.aboutfriday.com
ขอบคุณเครดิตข้อมูลประกอบจาก: https://www.posttoday.com/https://thestandard.co/, https://www.thairath.co.th/,
ขอบคุณภาพประกอบจาก: Getty Images, 
http://www.themalaymailonline.com/