Home History

ภาพถ่ายแนวสตรีทขาว-ดำ นิวยอร์กยุค 1980 กับไลฟ์สไตล์ทางสังคมในยุคนั้น

2285
มหานครนิวยอร์ก (New York City) ในยุค 1980 ถือว่าเป็นหนึ่งในยุคที่น่าจดจำมากที่สุดยุคหนึ่ง

เพราะยุค 1980 เป็นยุคที่รับอิทธิพลมาจากยุค 1970 และเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วทางสังคม
หลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ผนึกกับช่วงนี้เองที่กลายเป็นยุคมืดในหลายๆมุม เพราะเป็นยุคที่ยาเสพติดเริ่มระบาดอย่างหนัก
จนทำให้นิวยอร์กยุคนี้ เป็นยุคเริ่มต้นที่ถูกพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในสังคม
เพราะปัญหาปล้นชิงวิ่งราว และปัญหาอาชญกรรมเล็กๆน้อยๆ

 
แต่กระนั้น 80s ก็เป็นยุคที่ศิลปะแนว ‘Pop art’ และ ‘Punk art’ สร้างอิมแพ็คอย่างมหาศาลในสังคม
และทำให้เกิดเป็นยุคของ ‘Graffiti art’ หรือศิลปะแนวสตรีท ที่มักจะปลดปล่อยผลงานกันง่ายๆ
เช่นพ่นกำแพง พ่นผนังตึก ฯลฯ จนทำให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของยุคนั้นไปโดยปริยาย
 
และด้วยผลงานของช่างภาพแนวสตรีท (Street Photographer)
อย่างริชาร์ด แซนเลอร์ (Richard Sandler) ที่เป็นชาวนิวยอร์กแต่กำเนิด
ที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพสตรีทในยุคนั้น ได้ทำการฉายภาพของนิวยอร์กยุค 80s
ที่เต็มไปภาพที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ในสังคม และปล่อยให้ภาพเล่าเรื่องในตัวเองได้อย่างอิสระที่สุด
 
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
© Richard Sandler
เรียบเรียงโดย: https://www.aboutfriday.com
ขอบคุณเครดิตข้อมูลจาก: http://richardsandler.com/
ขอบคุณภาพประกอบจาก: http://richardsandler.com/