Home Foreign

10 อันดับเมืองใหญ่ที่แออัดที่สุดในโลกปี 2017

2934
จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของโลก รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
ดูจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ๆ
ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เมืองใหญ่มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็คือความต้องการในการจ้างงาน
และช่องทางในการทำธุรกิจส่วนตัว รวมถึงช่องทางการประกอบอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเข้าถึงการศึกษา, การเข้าถึงไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิตในรูปแบบเมืองใหญ่,
ทั้งความสะดวกในการเข้าถึงปัจจัย 4 หรือ 5 ที่ง่ายกว่าการอยู่ชานเมืองหรือเมืองเล็กๆนัก
พร้อมด้วยความเจริญและศิวิไลซ์ ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกอาศัยในเมืองใหญ่
 
กระนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือการแลกกับความแออัดของผู้คน จนทำให้เกิดความคับแคบ
ในพื้นที่อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางเมืองที่มีฐานเศรษฐกิจดีอาจแก้ปัญหายั่งยืนด้วยตึกระฟ้า
แต่บางเมืองที่ไม่มีฐานเศรษฐกิจหรือทรัพยากรมากนัก อาจจะต้องปรับตัวเป็นเมืองแออัดแนวราบไป
ทั้งนี้อยู่ที่พื้นที่ของเมืองนั้นๆว่ามีส่วนจำกัดมากแค่ไหนเช่นกัน
 
นิตยสาร TIME ของอเมริกาได้ทำการรวบรวมข้อมูลและจัดอันดับ 10 อันดับเมืองใหญ่
ที่มีความแออัดมากที่สุดในโลก (ต่อจำนวนประชากรในพื้นที่) ประจำ 2017 
โดยเป็นเมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 10 ล้านคนขึ้นไป ไว้ดังต่อไปนี้
 
10.  New York City-Newark, USA
จำนวนประชากรในปี 2016: 18,604,000
มหานครนิวยอร์ก ซิตี้ ที่รวมไปถึงเจอร์ซี่ย์ ซิตี้ และน้วก (ถือเป็นส่วนปริมณฑลของนิวยอร์ก ซิตี้)
นับว่าเป็นเมืองที่แออัดมากเช่นกัน เพราะมีประชากรอาศัยถึงเกือบ 18 ล้านคน
ซึ่งนิวยอร์ก ซิตี้ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
 
 

9. Cairo, Egypt
จำนวนประชากรในปี 2016: 19,128,000 คน
กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ หนึ่งในเมืองเก่าแก่ของโลก
ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และยังคงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
แห่งหนึ่งของโลกด้วย โดยไคโรถือเป็นทั้งเมืองหลวง และเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
 
 

8. Osaka, Japan
จำนวนประชากรในปี 2016: 20,337,000 คน
นครโอซาก้าและปริมณฑลในภูมิภาคคันไซ ถือเป็นเมืองที่มีความแออัดเป็นอันดับ 2
ของประเทศญี่ปุ่น โดยโอซาก้ามีความพิเศษตรงที่ในช่วงเวลาทำงานช่วงกลางวัน
นครแห่งนี้จะมีประชากรมากกว่าช่วงกลางคืนหลายล้านคน
โดยมีอัตราส่วนประชากรกลางวันต่อกลางคืนเท่ากับ 141 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองในภูมิภาคคันไซเป็นส่วนมาก
และเข้ามาทำงานในช่วงกลางวัน ทำให้ความแออัดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดย์ไลท์
เพราะโอซาก้าถือเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น
 
 

7. Mexico City, Mexico
จำนวนประชากรในปี 2016: 21,157,000 คน
กรุงเม็กซิโก ซิตี้ เป็นเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกเอง โดยประเทศเม็กซิโกนั้น
มีประชากรมากถึงเกือบ 120 ล้านคน จึงไม่แปลกที่เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก
จะมีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นพิเศษกว่า 20 ล้านคน
 
 

6. Beijing, China
จำนวนประชากรในปี 2016: 21,240,000 คน
มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งประเทศจีน ถือเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการปกครองขนาดใหญ่
และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา, การท่องเที่ยว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย
ซึ่งด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมหานครแห่งนี้ ทำให้จำนวนประชากรเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ
จากการเข้ามาทำงานและตั้งถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้น
 
 

5. São Paulo, Brazil
จำนวนประชากรในปี 2016: 21,297,000 คน
กรุงเซาเปาโล ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดของประเทศบราซิล
และเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจก้าวกระโดดแห่งหนึ่งด้วย ทำให้เซาเปาโลเอง
ค่อนข้างมีความศิวิไลซ์จากความเจริญที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชากรหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
จนทำให้กรุงเซาเปาโลค่อนข้างมีความแออัดสูง จากความหนาแน่นของประชากร
 
 

4. Mumbai (Bombay), India
จำนวนประชากรในปี 2016: 21,357,000 คน
กรุงมุมไบถือเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของประเทศอินเดีย และเป็นท่าสำคัญของประเทศ
จากการพัฒนาของกรุงมุมไบเองในสมัยที่ยังคงเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (1858-1947)
ทำให้กรุงมุมไบรับความเจริญจากตะวันตกเข้ามาเป็นจำนวนมาก และยังคงเป็นเมืองสำคัญ
ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ
 
 

3. Shanghai, China
จำนวนประชากรในปี 2016: 24,484,000 คน
มหานครเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดยักษ์
โดยเมืองแห่งปากแม่น้ำแยงซีแห่งนี้ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนกลายเป็นมหานครขนาดใหญ่
ที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในประเทศ เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
รวมไปถึงแหล่งการเงินสำคัญ โดยในอนาคตอันใกล้นี้ มีการคาดการว่ามหานครเซี่ยงไฮ้
จะเป็นมหานครที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกแห่งใหม่ แซงหน้าทั้งฮ่องกง, นิวยอร์ก และดูไบ
เพื่อรอบรับความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน
 
 

2. Delhi, India
จำนวนประชากรในปี 2016: 26,454,000 คน
กรุงเดลี่ หรือนิวเดลี่ เมืองหลวงของประเทศอินเดียเป็นเมืองที่มีความแออัดของประชากรจำนวนมาก
เนื่องด้วยจำนวนประชากรของอินเดียเองที่มีมากกว่า 1.3 พันล้านคน ทำให้เมืองหลวงของประเทศ
ที่เป็นดังศูนย์กลางการปกครอง, เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของผู้คนจำนวนมาก
 
 

1. Tokyo, Japan
จำนวนประชากรในปี 2016: 38,140,000 คน
มหานครโตเกียวถือเป็นเขตเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก (รวมปริมณฑล)
ซึ่งเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในประเทศ
ทั้งเศรษฐกิจ, การปกครอง, การศึกษา, อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว
โดยมหานครโตเกียวมีความแออัดของประชากรต่อพื้นที่สูงถึง 6,100 คนต่อตารางกิโลเมตร
เรียบเรียงโดย: www.aboutfriday.com
ขอบคุณเครดิตข้อมูลจาก: Madeline Diamond, http://time.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก: 
https://michaeltreola.photoshelter.com, http://aljazeera.com/,
https://www.shutterstock.com/, https://www.swissnomads.com/