Home Culture

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 120 ของประเทศที่สงบที่สุดในโลกปี 2017

911
Global Peace Index (GPI) หน่วยงานดัชนีสันติภาพโลก ที่จัดอันดับวัดค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ
เพื่อดูว่าประเทศไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ในการเป็นประเทศที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตมากที่สุด 
โดยวัดจากดัชนีต่างๆเพื่อค้นหาประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก…
แน่นอนว่าเพื่อนๆคงสงสัยแล้วว่า ประเทศไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่กัน!
 
อย่างที่ได้มีโอกาสเขียนคอลัมน์ให้เพื่อนๆได้ทราบเกี่ยวกับ Top 10 อันดับของประเทศต่างๆ
ที่มีความสงบสุขที่สุด และอันตรายที่สุดไว้ซึ่งสามารถอ่านได้ที่นี่:
 
สำหรับประเทศไทยนั้นจากการจัดอันดับในปี 2017 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 120
ของประเทศที่มีดัชนีความสงบสุขที่สุดในโลก จากประเทศทางการทั้งหมด 163 ประเทศ
เรียกได้ว่าอยู่แถวๆกลางๆไปเกือบจะช่วงท้ายแถวเลยเหมือนกัน
แต่ถือว่าดีขึ้นกว่าในช่วง 5 ปีหลัง และอันดับที่ดีที่สุดของไทยคืออันดับที่ 107 ในปี 2011 ครับ
 
 
โดยการประเมินของ Global Peace Index (GPI) จะใช้การตรวจสอบจากตัวบ่งชี้ต่างๆ
จำนวน 22 แบบจากการประเมินค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม และนำคะแนนมาเฉลี่ยกัน
ซึ่งรวมทั้งความขัดแย้งภายในประเทศ หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ความปลอดภัยในสังคม, ความมั่นคงในชีวิต, ปัญหาอาชญกรรม, การก่อการร้าย
และการประท้วงต่างๆ รวมไปถึงความสามัคคีหรือความไม่ลงรอยภายในประเทศด้วย
 
ซึ่งตัวบ่งชี้ต่างๆเพื่อใช้วัดค่าเฉลี่ยของการจัดอันดับมีดังต่อไปนี้…
1. จำนวนความขัดแย้งจากภายในและภายนอกประเทศ
2. จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง (ข้อมูลภายนอก)
3. จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง (ข้อมูลภายใน)
4. ระดับของความขัดแย้ง
5. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ระดับความผิดอาญาในสังคม
7. จำนวนผู้ลี้ภัย และจำนวนผู้ลี้ภัยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากร
8. เสถียรภาพทางการเมือง

9. อัตราการก่อการร้าย
10. ความกลัวที่เกิดจากการเมือง
11. จำนวนคดีฆาตกรรม ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
12. ระดับของอาชญากรรมรุนแรง
13. ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในการประท้วงต่างๆ
14. จำนวนผู้ต้องหาที่ถูกจองจำ ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
15. จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อประชากร 100,000 คน
16. ค่าใช้จ่ายทางการทหารคิดเป็นค่าเฉลี่ยนจาก GDP
17. จำนวนบุคลการที่มีอาวุธในครอบครอง
18. ปริมาณการถ่ายโอนอาวุธในรูปแบบการนำเข้า ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
19. ปริมาณการถ่ายโอนอาวุธในรูปแบบการจำหน่าย ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
20. การมีส่วนร่วมทางการเงินในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
21. ความสามารถในการถือครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธหนัก
22. ความสะดวกในการเข้าถึงอาวุธขนาดเล็ก

 
จากตัวบ่งชี้ต่างๆคงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทย สมควรที่จะอยู่อันดับที่ 120 จริงๆ ในปี 2017 นี้
ซึ่งก็ต้องรอผลการประเมินของปีต่อๆไปกันต่อครับว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง แต่เราก็คงสามารถ
มองจากเหตุการณ์ต่างๆในประเทศ และมองที่ตัวชี้วัดทั้ง 22 ตัวนี้ คงจะหาคำตอบกันได้ไม่ยากนัก…
เรียบเรียงโดย: aboutfriday.com
ขอบคุณข้อมูลจาก: Global Peace Index (GPI)
ขอบคุณภาพประกอบจาก: JS100