Home China

ชมความงามของทะเลสาบซีหู (West Lake) ณ ประเทศจีน

2438
“West Lake” มีอีกชื่อว่าทะเลสาบหางโจว (Hangzhou)
หรือทะเลสาบซีหู (Xihu)ซึ่งถูกยกเป็นมรดกโลกยูเนสโก
ตั้งอยู่ในตัวเมืองหางโจว เมืองเก่าแก่ของประเทศจีนตั้งแต่ยุคโบราณ
โดยความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ นอกจากจะได้บรรยากาศแบบจีนโบราณยังได้เห็นวิวสวยๆของเจดีย์เหลยเฟิง (Lei Feng Pagoda) เจดีย์แปดเหลี่ยม
อันเลืองชื่อของที่นี่อีกด้วย โดยจะยิ่งทวีความสวยงามยามเย็น และพลบค่ำ
และจะยิ่งได้ฟิลอีกเป็นเท่า ถ้าได้นั่งเรือ หรือล่องแพดื่มด่ำบรรยากาศแสงจันทรา
ราตรีก่อน กับนวลละออหยอกเหย้าเคล้าเรไร…
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก : strippedpixel.com/changiairport.comjustgola.com, Mikhail Nekrasov,