West Lake ชมความงามของทะเลสาบซีหู ณ ประเทศจีน


West Lake มีอีกชื่อว่าทะเลสาบหางโจว (Hangzhou) หรือทะเลสาบซีหู (Xihu)
ซึ่งถูกยกเป็นมรดกโลกยูเนสโก ตั้งอยู่ในตัวเมืองหางโจว เมืองเก่าแก่ของจีน
โดยความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ นอกจากจะได้บรรยากาศแบบจีนโบราณ
ยังได้เห็นวิวสวยๆของเจดีย์เหลยเฟิง (Lei Feng Pagoda) เจดีย์แปดเหลี่ยม
อันเลืองชื่อของที่นี่อีกด้วย โดยจะยิ่งทวีความสวยงามยามเย็น และพลบค่ำ
และจะยิ่งได้ฟิล *2! ถ้าได้นั่งเรือ หรือล่องแพดื่มด่ำบรรยากาศแสงจันทรา
ราตรีก่อน กับนวลละออหยอกเหย้าเคล้าเรไร...


แต่รูปไม่แต่ง ไม่ใช้กล้องโปร มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ พี่จีนเล่นมาเยอะแล้ว...

ขอบคุณภาพประกอบจาก : strippedpixel.com/changiairport.comjustgola.com,
Mikhail Nekrasov,
Powered by Blogger.