Home Culture

รถไฟอินเดียชั้นประหยัด มาสัมผัสอินเดียแบบถึงแก่นแท้กันเถอะ!

2164
ในหนังชีวประวัติของมหามตะคานธี ในเรื่อง “Gandhi” (1982)
มีตอนหนึ่งที่ชาร์ล เฟีร์ยส แอนดรูว์ (Charles Freer Andrews)
นักแสวงบุญชาวอังกฤษ ได้ไต่ขึ้นไปบนหลังคารถไฟในขบวนเที่ยวหนึ่ง
โดยเขาได้กล่าวไว้ว่า “ผมจะเข้าไปให้ใกล้พระเจ้าอีกหน่อย”
และนั่นคือการขึ้นไปนั่งบนหลังคารถไฟของอินเดียนั่นเองครับ!
 
 
ประชากรในประเทศอินเดียมีกว่า 1,200 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
และพ่วงด้วยปัญหาเรื่องความแตกต่าง ของชนชั้นวรรณะที่แบ่งแยกอยู่
ทำให้รถไฟชั้นประหยัดของอินเดีย มีสภาพอย่างที่เห็นครับ
และเป็นมาตั้งแต่ยุคที่อังกฤษเข้ายึดครองแล้ว (แต่รถไฟแบบหรูๆก็มีเหมือนกัน)
กระนั้นถ้าอยากเห็นอินเดียแบบจริงๆ ต้องแบบนี้เท่านั้นแหละครับ
เนื่องจากการคมนาคมของอินเดีย รถไฟนั้นถือได้ว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุด
เพราะมีราคาถูก และสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ
ทั้งนี้อินเดียยังประสบปัญหาเรื่องของความปลอดภัย
และการให้บริการที่ไม่เพียงพอ ทำให้มักมีข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิต
จากการโดยสารรถไฟ ทั้งๆที่รถไฟอินเดียมีรถไฟมากกว่าถึง 12,000 ขบวน
ที่เดินทางในแต่ละวันทั่วประเทศ! 
 
เรียบเรียงโดย: https://www.aboutfriday.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก: cnn.com, bbc.co.uk