คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ หนังสือพุทธประวัติสมัยใหม่เข้าใจวัยรุ่น


เมื่อลองบอกให้คนเราลองอ่านหนังสือธรรมะ ธรรมโมสักเล่ม แน่นอนว่าย่อมส่ายหน้า
กันซะเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตัวผมเองด้วยเช่นกัน

แต่บังเอิญได้ไปพบคำพูดที่ตรึงใจอยู่คำนึง เป็นของพระชาวเวียดนามชื่อ ติช นัท ฮันห์
ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า 'There is no way to happiness. Happiness is the way'
(ไม่มีหนทางสู่ความสุขหรอก แต่ความสุขอยู่บนหนทางที่เลือกเดิน)
ได้ยินครั้งแรกคิดว่ามันเจ๋งดี เพราะมันไม่เหมือนคติธรรมคำสอนเลยแม้แต่นิด


จนได้มีโอกาสไปเจอหนังสือชื่อ 'คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่'
เป็นชื่อหนังสือที่เห็นแล้วหยุดกึกด้วยความสวยงามของภาษา
ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ในศาสนาพุทธ
หรือเอาง่ายๆก็เป็นเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่องต่างๆสมัยเป็นศาสดา
แบบเรียบเรียงใหม่จากพระไตรปิฏก เขียนโดย ติช นัท ฮันห์ พระเวียดนามรูปนี้เอง
โดยฉบับแปลอังกฤษชื่อว่า Old Path White Clouds

ต้องบอกว่า ติช นัท ฮันห์ เขียนได้ดีมากๆ คำสอน และคติธรรม ดูไม่เวิ่นเว่อ
ดูจับต้องได้ และทันสมัย กระนั้นก็ดูร่วมสมัยไปในเวลาเดียวกัน
ซึ่งส่วนตัวมีโอกาสอ่านแค่เล่มสีเขียว ซึ่งเป็นเล่มแรกเพียงเท่านั้น
และหนังสือคือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ ชื่อเดียวกันนี้ มีทั้งหมด 3เล่ม 3สี
แปลโดยคุณ รสนา โตสิตระกูล  และคุณ สันติสุข โสภณสิริ

หากใครสนใจอ่านอะไรดีๆ ที่สอนใจในเวลาเดียวกัน และรู้สึกไม่เน้นศาสนา
มากจนเกินไป หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้จริงๆนะ
และยังมีหนังสือจากท่าน ติช นัท ฮันห์ อีกหลายเล่มที่กลายเป็นหนังสือขายดี
รวมถึงเป็นหนังสือที่ควรอ่าน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของพุทธศาสนาอย่างเดียว

หนังสือฉบับภาษาไทย : คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่
หนังสือฉบับภาษาอังกฤษ : Old Path White Clouds
ผู้เขียน : Thích Nhất Hạnh (ติช นัท ฮันห์)
สำนักพิมพ์ฉบับแปลไทย : โกมล คีมทอง, มูลนิธิ
ตีพิมพ์ครั้งแรก : 1991

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก : oknation.net/blog/mon

Powered by Blogger.