ภาพภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ปะทุ...ความสวยงามที่แสนน่ากลัว


สิ่งที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง มักมีที่สิ่งสวยงาม และสิ่งน่ากกลัว แต่สำหรับภูเขาไฟ
มันเป็นการรวมทั้งความงาม และความน่ากลัวไว้ด้วยกัน เพราะทุกการปะทุ และระเบิด
มักจะก่อเกิดความเสียหายเสมอไม่มากก็น้อย

ภูเขาไฟ Grímsvötn ในประเทศ Iceland ปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 พ.ค ปี 2011
ซึ่งเจ้าภูเขาไฟลูกนี้อยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และอยู่ในเขตธารน้ำแข็ง
ขนาดใหญ่ที่ชื่อ Vatnajökull ที่หนังหลายเรื่องมักไปยืมสถานที่ถ่ายทำ

และภาพจากบรรดาช่างภาพ ของสำนักข่าว AP เก็บมาได้นั้น แสดงให้เห็นถึง
ความสวยงาม ภายในความน่ากลัวของมัน ซึ่งการปะทุเมื่อคราวนั้น
ส่งผลให้ต้องอพยพผู้คน และสัตว์เลี้ยง ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงออกไป
เพราะเถ้าภูเขาไฟนั้นรุนแรงกว่าควันไฟมาก และเถ้าภูเขาไฟยังจะไปปกคลุม
ชั้นบรรยากาศ และนั่นส่งผลให้เปิดมลภาวะทางอากาศ และน้ำ รวมถึงพืชผัก
นี่แค่เฉพาะปะทุนะ...และภาพมันไม่ต่างจากระเบิดนิวเคลียร์เลย!

และแน่นอนว่าถ้ามันระเบิด จะเกิดการสูญเสียมากมายใหญ่หลวง กว่าการปะทุยิ่งนัก
ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมากกว่า 1,500 กว่าลูก
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : simple.wikipedia.org/
ขอบคุณภาพประกอบจาก : amusingplanet.com, AP, Jon Gustafsson,
Olafur Sigurjonsson, Brynjar Gauti, Agust Gudbjornsson

Powered by Blogger.