ภาพจำลองเหตุการณ์ วันสิ้นโลก จากภัยพิบัติต่างๆ


จากผลงานภาพของ Steve McGhee ศิลปินภาพแบบดิจิตอล ได้จำลองภาพวันสิ้นโลก
แบบฉับพลัน หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจาก หนังเรื่องต่างๆ
ซึ่งล้วนเกิดจากภัยธรรมชาติ และ จากฝีมือมนุษย์เอง
แต่ยังไงก็ไม่มีใครหนีพ้นอยู่แล้ว เรื่องนี้อาจจะไม่เกิดในยุคของเรา 
แต่ยุครุ่นลูก รุ่นหลาน หรืออีก 1,000ปี 10,000ปี ข้างหน้า มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้


 Steve McGhee
 Steve McGhee
 Steve McGhee
 Steve McGhee
 Steve McGhee
 Steve McGhee
 Steve McGhee
 Steve McGhee

ขอบคุณภาพประกอบจาก : Steve McGhee
Powered by Blogger.