รถไฟอินเดียชั้นประหยัด สัมผัสอินเดียแบบถึงแก่นแท้


ในหนังของมหามตะคานธี Gandhi (1982) Ian Charleson ผู้ติดตามชาวอังกฤษ
ได้กล่าวไว้ว่า "ผมจะเข้าไปให้ใกล้พระเจ้าอีกหน่อย"
นั่นก็คือการขึ้นไปนั่งบนหลังคารถไฟ ของรถไฟอินเดียนั่นเอง

ประชากรในประเทศอินเดียมีกว่า 1,200 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
และพ่วงด้วยปัญหาเรื่อง วรรณะ ชนชั้น ทำให้รถไฟชั้นประหยัดของอินเดีย
มีสภาพอย่างที่เห็น มาตั้งแต่ยุคอังกฤษเข้ายึดครองแล้ว
แต่รถไฟแบบหรูๆก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าอยากเห็นอินเดียแบบจริงๆ ต้องแบบนี้เท่านั้น
เนื่องจากการคมนาคมของอินเดีย รถไฟถือได้ว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุด เพราะมีราคาถูก
และสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้อินเดียยังประสบปัญหาเรื่องของความปลอดภัย และ การใช้บริการที่ไม่เพียงพอ
ทำให้มักมีข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากการโดยสารรถไฟ
ทั้งที่รถไฟอินเดียมีมากถึง 12,000 ขบวนที่เดินทางในแต่ละวัน
ขอบคุณภาพประกอบจาก : cnn.com, bbc.co.uk

Powered by Blogger.