ภาพถ่ายวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในแฟลตแออัด บนเกาะฮ่องกง


เป็นภาพของช่างภาพจากสื่อ REUTERS(รอยเตอร์) ที่ไปเก็บภาพของวิถีชีวิต
ที่สื่อถึงความเป็นฮ่องกง เมืองที่แออัดที่สุดแห่งนึงของโลก ที่เต็มไปตึกระฟ้า
และผู้คนกว่า 7.2 ล้านคน บนเกาะที่มีพื้นที่เพียง 426 ตารางไมล์

ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพจากห้องเช่าในที่ต่างๆ ซึ่งห้องเหล่านี้จะมีราคาค่อนข้าง
เพียงพอกับค่าครองชีพ
เนื่องจากห้องเช่าจาก เคหสถานของรัฐบาลนั้น มักไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทำให้พวกเขาจึงต้องอาศัยห้องเช่าแบบนี้ (ห้องเช่ารัฐก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอก)ขอบคุณภาพประกอบจาก : REUTERS

Powered by Blogger.