ต่อสายโทรศัพท์บนสวิทช์บอร์ด หนึ่งในอาชีพยอดฮิตของสุภาพสตรีในอดีต


Switchboard Operator อาชีพที่ไม่มีอีกแล้วในยุคปัจจุบัน ซึ่งอาชีพนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว เพราะเป็น อาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สตรีเพศ

สวิทช์บอร์ด โอเปอเรเตอร์ นั้นทำงานให้บริษัทใหญ่ๆ ในเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
ส่วนใหญ่ในอเมริกา ยุโรป ส่วนใหญ่เป็นส่วนมาก ซึ่งมีตั้งแต่สมัยยุค 1900 แล้ว
หน้าที่ของสวิทช์บอร์ด โอเปอเรเตอร์ คือทำการสลับสายเชื่อมต่อให้ บรรดา
สายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามา
เนื่องจาก บริษัท และหน่วยงานใหญ่ๆ ในสมัยนั้น จะใช้หมายเลขเดียวกัน ทั้งบริษัท
เมื่อมีสายโทรเข้ามา ทางเจ้าหน้าที่ สวิทช์บอร์ด จะทำการ สวิทช์สายติดต่อให้
แก่บุคคล และ ฝ่ายที่ต้องการติดต่อ ได้ถูกต้อง
ในยุคที่คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี ยังไม่ก้าวไกลอย่างทุกวันนี้
อาชีพ โอเปอเรเตอร์ ถือเป็นอาชีพ ที่มีความสำคัญมากเช่นกัน

Emma Nutt คือ สวิทช์บอร์ด คนแรก ที่ทำงานนี้ ตั้งแต่สมัยปี 1878 เลยทีเดียว
ซึ่งอาชีพนี้เริ่มเลิกใช้งานปลายทศวรรษ 1960 และ สิ้นสุดถาวรราวๆต้นปี 1980
หลังการเข้ามาของ ระบบดิจิตอล
และปัจุบัน โอเปอเรเตอร์ ยังคงมีอยู่จนปัจจุบัน แต่ สวิทช์บอร์ด ไม่มีแล้ว
Powered by Blogger.